Sivut muuttavat ja uudistuvat

Miesten tasa-arvo ry uudistaa www-sivustoaan. Tästä lähtien yhdistyksen ajankohtaiset asiat, tiedotteet ja lausunnot, löytyvät osoitteesta http://www.miestentasa-arvo.fi/kannanotot/ Käy tutustumassa! ”

Mainokset

4 Responses to Sivut muuttavat ja uudistuvat

 1. helkkari sanoo:

  joku voisi ajaa miehille oikeutta elatus asioissa….tarkoitan naista joka laittaa texti viestin että teki abortin ,,,sitten vuoden päästä tuleekin lastenvalvojalta postia että isyystestiin ja rahaa tarviis saada…miten mies näin lainsuojaton????

 2. Leino Kimmo sanoo:

  Meillä Suomessa on se ongelma, että edes lehdistö ei uskalla keskustella tästä asiasta ? Minullakin on tietoa ja asiakirjoja asian todella nurjasta tilasta Suomessa, mutta ei kanavaa saattaa suurempaan julkisuuteen miksi tilanne Suomessa on niin huono !

  Mellä on vedenpitävät todisteet miesten syrjinnästä näissä asioissa, mutta ei paikkaa koko Euroopassa julkisesti prosessoida asiaa ?

  Tein nimittäin 2006 Ihmisoikeutuomioistuimeen valituksen miesten ( aviomiesten lainsäädännöllisestä syrjintätapauksesta Suomessa ) ja sen vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan … saattaa aiheuttaa jopa itsemurhia ?

  Kaikki asikairjat ”seuloi” pois käsittelystä Päivi Hirvelä kollegoineen 27.3. 2008 ja päällikkötuomarille kirjattuna ja pikana lähetetty jääviystutkintapyyntökin ”katosi” matkalla ?

  Asian prosessointi on monimutkaista, koska Suomen ”oikeuslaitos” voi ”lapsen edun ” nimissä julistaa tällaiset asiakirjat salaiseksi; jottei asiaa voi lukea edes ns. ”julkisista” oikeuden pöytäkirjoista !

  Tässä tapauksessa takana kuitenkin oli selvä LAINSÄÄDÄNTÖVIRHE; joka kyllä korjattiin pikaisesti; mutta varsin arveluttavilla tavoilla:

  Tarina alkaa jo 2002, kun Tarja Halonen allekirjoittti isyyslainsäädännön; ettei kaikissa tapauksissa aviomiehillä tarvitse olla HAASTEOIKEUTTA aviolapsiin nähden ! Tilanne tietääkseni johti 2005 tuollaisen tapauksen rantauduttua Suomen ”oikeuslaitokseen” ( Korkein hallinto-oikeus ) OM Koskisen eroon ( sama ministeri ei voi kumota itse allekirjoittamaansa lakia ) . Tilalle saatiin Leena Luhtanen allekirjoittamaan asetus isyyslain muuttamisesta; niin, että aviomiesten haasteoikeus palautettiin mahdollistamaan lasten asioiden joutuisa ja lainmukainen käsittely.
  Jos olisi toimittu Suomen Perustuslain mukaan isyyslaki olisi otettu auki 2005 Eduksunnan pöydällä julkisesti, ja meillä ei todennäköisesti olisi nähty Tarja Halosen toista kautta !

  Koska 8.9. 2005 tein rikosilmoituksen lainsäädännöllisistä ihmisoikeusloukkauksista lapsia ja miehiä vastaan olemme Suomen ”rautarouvien” Tarja Halonen ja Tuija Brax otteessa saaneet joukon lakeja, jotka polkevat selvästi lasten ja miesten IHMISOIKEIKSIA !

  Tässä asian julkiset faktat : Suomen lasten ja miesten heikon ihmisoikeustilanteen takia Suomi sai EU:lta sentasoista noottia; että Eduskunta joutui 2008 tekemään lakimuutoksen Yhdenvertaisuuslakiin; tehden siitä niinsanotusti KAIKENKATTAVAN. Ei mennyt vuotta, kun Tuija Brax ja Tarja Halonen asetuksellaan 84/2009 poistivat HAASTEOIKEUDEN ”perhepoliittisissa” asioissa ”Yhdenvertaisuuslain” nojalla ! Suomessa ”oikeuslaitos” olisi muuten hukkunut tapauksiin, joissa naisvoittoinen sosiaaliviranomaiskatras olisi joutunut todistamaan; ettei ole syrjinyt lapsia ja miehiä ( käännetty todistustaakka) … Vanhemmat Ry:n sivustolla on dokumentoitu jopa satoja tällaisia tapauksia; joista osassa on saatu jopa tuomioita Suomen täysin puolueellisessa ”oikeuslaitoksessa” !

  Jotta EOA ”anonyymin” päätöksen ( jonka ”kaltaisen” rikosilmoituksen olen tehnyt 8.9. 2005 ja syyteilmoituksen Valtakunnasyyttäjälle 9.12. 2005 ) 876/2/05 ”kaltainen” presidentin- ja ministerinvastuuasia ei koskaan putkahda kaikkine yksityiskohtineen julkisuuteen teki hallitus ”oikeusministeriön” kirjoittamana kansanedustajille valehdellen He 55/2007 mukaisen rikoslain muutoksen estäen ”Suomea koskevien asioiden rantautumisen Kansainväliseen Rikostuomioistuimeen tilanteessa, jossa koko maan ”oikeusjärjestelmä” on todettu toimivallattomaksi ”.

  Ihmisoikeustuomioistuimeen lähettämäni ”siirtopyyntö Kansainväliseen Rikostuomioistuimeen” katosi myöskin ? Ja Tuija Brax kävi allekirjoittamassa Euroopan ”oikeusministerien” kanssa sopimuksen; ettei ”kansainvälinen” enää ole TOIMIVALTAINEN ”YKSITTÄISTAPAUKSISSA” ! Sekä kaikesta lisäkirjeenvaihdosta kieltäydytään ehdottomasti ”tapausta koskevasta” !

  Kansanedustajillemme kerrottiin He 55/2007 äänestyksen yhteydessä ”välitöntä tarvetta lain muuttamiselle ei ole” ja oikeusministeriö salasi saamansa asiantuntujalausunnon kansanedustajilta ( lakia tulee muuttaa … Kansainvälinen Rikostuomioistuin ).

  Tuota 8.9. 2005 tehtyä rikosilmoitusta ei ole koskaan käsitelty; ja Eoa 2,5 vuotta salatun ”päätöksen” 876/2/05 mukaan poliisilla ei ollut edes ESITUTKINTAOIKEUTTA asiassa ? Poliisi ei siis Suomessa saa suorittaa rikostutkintaa lapsiin ja miehiin kohdistetuissa rikoksissa ? ( ihmisoikeusrikokset ) !

  Ilmeisesti pelko asian ilmaantumisesta julkisuuteen yhä leijuu Suomen yllä, koska Uusi perustuslakimme sain 118 §:ään varsin arveluttavan lisäyksen : KANSALAISTEN KOKEMAT IHMISOIKEUSLOUKKAUKSET …. SYYTEOIKEUTTA EI KUITENKAAN OLE MIKÄLI SYYTE PERUSTUSLAIN MUKAAN ON KÄSITELTÄVÄ VALTAKUNNANOIKEUDESSA.

  Ei tarvitse ihmetellä miksi Suomessa miesten ihmisoikeudet ovat nykyisellä tolalla: ne sellaiseksi TEHTY miehiä vastaan toimivien RIKOLLISTEN TOIMESTA !

  Suomessa 2005 suoritettiin vaalipetos salaamalla äänestäjiltä Suomen miesten ihmisoikeuksien todellinen tilanne OM Koskisen ”vapaaehtoisen” eron avulla ? Tuolla väistymiselllään Koskinen on myöhemmin ilmiselvästi saanut hyväpalkkasia virkoja ja valiokuntapaikkoja; mutta samalla hän on yhdessä Tarja Halosen ja Tuija Braxin kanssa vienyt Suomen lasten ja miesten ihmisoikeudet keskiajalle ja lähes lopettanut niistä keskustelun !

  Suomi pittää sitkeästi ”varaumaa” kansainvälisiin sopimuksiin ”perhepoliittisissa” asioissa samaan aikaan, kun valtionherrat kukkoilevat ”ihmisoikeus”-ihmisinä kansainvälisissä kokouksissa !

  Suomi on ensimmäinen maa, jossa naiset saivat äänioikeuden ja ensimmäinen maa jossa sen päättäjät ovat vieneet miesten ihmisoikeudet ”perhepoliittisissa” asioissa; niinkutsutulla ”lainsäädännöllään” !

  Minusta tulee rikollinen; ja voin joutua vankilaan; jos kirjoita hiukankin enemmän yksityiskohtia Suomen lasten ja miesten ”ihmisoikeuksista” ? Edellämainitut tiedot voi jokainen lukea ”julkisista” asiakirjoista pääpiirteittäin; mutta koko Euroopassa ei ole tahoa, joka olisi TOIMIVALTAINEN tosiasiallisesti tutkimaan miesten lainsäädännöllistä syrjintää Suomessa !

  Ihmisoikeustuomioistuin on ”tutkimusteni” mukaan Halosen ja Braxin ”käskyläinen” joka muutenkin ”seuloo” 97 % Suomesta sinne lähetetyistä jutuista ( lähde Eduksunnan Oikeusasiamiehen raportti Eduskunnalle 2005 ).

  Kyllä ”joku” ajaisi Suomessa lasten ja miesten ihmisoikeuksia; jos se olisi mahdollista ! Harmikseni Suomen miesten ihmisoikeuksien tiellä ovat ”vain” seuraavat tahot: poliisi, laillisuusvalvojat, oikeusministeri, oikeusministeriö, Eduksunta ( 2 sellaista hyväksyi perustuslain 118 §:n lisäyksen presidentin- ja ministerin syytesuojasta), Ihmisoikeustuomioistuin, kaikki Euroopan oikeusministerit ( allekirjoittivat sopimuksen Kansainvälisen Rikostuomioistuimen ”toimivallattomuudesta”), Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen ”oikeuslaitos”; joka jokaisessa ”oikeusasteessa” salasi kansalta lainsäädäntöön vaikuttavia asiakirjoja ( julisti salaiseksi 2060-luvulle asti vastakkaisesta pyynnöstä huolimatta ).

  Kuten huomaatte KOKEILTU on, mutta takkiin tuli jokaisessa paikassa … naisvoima kun rulaa Suomessa: presidentti, oikeusministeri, KKO:n presidentti, ”ihmisoikeustuomari” … näitä ja edellisten perseen-nuolijoita kun Suomessa riittää !

  Tuliko tarpeeksi selvästi artikuloitua; miksi meillä ei Suomessa lapsilla ja miehillä ole ihmisoikeuksia ? Meidän lakimme ja ”perustuslakimme” kieltää heidän ihmisoikeutensa !

  Minä voin nämä kirjoittamalla korkeintaan joutua 2 vuodeksi vankilaan lasten ja miesten ihmisoikeuksien puolustamisesta; mutta Tarja Halonen voi menettää YK-viran ja ”ihmisoikeuspuolustajan” kilpensä ?

  EIT on saanut pöydällensä mm. Niko Linsan keräämät tiedot; Pasi Malmin väitöstukimusten osia ( Miesten Syrjintä Suomessa … ) osa tosin oli keskeneräistä materiaalia ja minun keräämäni materiaalin EOA päätöksen 876/2/05 ”kaltaisessa” asiassa.

  Suomen päättävät naiset eivät kaihda mitään keinoja oman asemansa pönkittämisessä; edes Suomen Perustuslaki ei ole pyhä !

  Siksi julistankin ”sodan” lasten ja miesten ihmisoikeuksien puolesta Suomessa ; näin koska kaikki LAILLISET keinot asioiden eteenpäinviemiseksi on jo käytetty ! ( perustelut edellä) Tämä ”sota” käydään julkistamalla yksi kerrallaan asioita ja asiakirjoja, jotka saattavat häpeään Suomen miesten orjuuttajat !

  Tässä ensimmäinen: etsikää alkuperäinen Eduskunnan arkistoista … kansanedustaja Virtanen sanoi, että Kela tuskin pystyy hoitamaan elatustukiasioiden maksatusta ja perintää linmukaisesti ja viipymättä; asiakirja liittyy lakiin, jolla elatustukiasiat siirrettiin kunnilta Kelalle … kansanedustaja Virtasen pöytäkirjaan merkitsemä tietoinen ihmisoikeusrikos Suomalasia miehiä kohtaan on Kelan hellässä ”hoivassa” toteutunut 100 % niinkuin KANSANEDSTAJA eriävänä mielipiteenään ilmoitti !

  Näitä rikoksen tietoisina tehtailleita ei kaskaan saada vastuuseen tuhansien miesten elämän kurjistamisesta; ainoa mitä ME MIEHET voimme tehdä on kurjistaa heidän elämäänsä prosessoimalla asia kaikkiin mahdollisiin instanseihin ja julkisuuteen ! Lehtimiehille on annettva ”aseet” kysyä OIKEITA kysymyksiä !

  Faebookiin ryhmä ”syrjityt miehet” ja tosiasiat julkisuuteen !

 3. rami kinnala sanoo:

  moi!kirjoitus on täyttä tosiasiaa jota suomessa ei saisi virallisella tasolla edes puhua.kun puhutaan ja hoilataan tasa-arvosta esim.naisten euro on 80cent,yrityksien hallituksiin naiskiintiöt(miksi jos kerran kolmijalkaiset olisi parempia.siksikö että vain sen takia olet pätevä vaikka finnairin hallitukseen kun olet sukupuoleltasi nainen.pätevämpi mies sivuutetaan”tasa-arvon”vuoksi).eikö miehet itse käsitä,että naiset henkilökohtaisella yhdessäololla on ottaneet vallan ja sanotaan nykyisin näin,parempi tossun alla kuin taivas alla.enää kukaan ei sano mun vaimoni olevan´”nyrkin ja hellan”välissä?”tasa-arvo” on samanlainen valhe kuin vaikka kommunismi kaikilla on samat mahdollisuudet,palvelut,yhteishuoltajuudet,sosiaali virastot yms..itselläni on kaksi alle 18 vuotiasta lasta joita en saa edes tavata kun ex naisten kanssa on riitaa,pitäisikö minun nuoleskella eronkin jälkeen ex vaimoani jos hän on antanut,vieraalle miehelle tms..itselle kävi 2004 sellainen hyvin ”hauska” tapaus jossa menetin yhden vuorokauden aikana lähes kaiken,”yhteisesti”ostetut kodin koneet,tveet ja siinnä rytäkässä meni tietysti asunto.lapsen tapaamis-oikeudet(jotka lain mukaan on lapsien oikeus)meni tietysti työpaikka kun en oikeen sillan-alta voinnut mennä töihin.eli saman päivän aikana menetin siksi kun olen mies kaikki,paitsi oman ajattelun ja jätesäkillisen vaatteita.mitä jos suomalaisessa hyvin vointi valtiossa naiselle kävisi näin,hänelle heti tulisi ilmainen asianajaja,sosiaalihuolto pitää tasa-arvon nimissa hänet hengissä ja eihän nyt nainen voi kadulla asua?miksei miehellä ole samanlaisia oikeuksia?kysymykseen on mahdotonta vastata mutta jotain sen eteen miehet yhdessä voivat estää miesten syjäytymisen,syrjimisen jne.NYT sanoista tekoihin!!
  tasa-arvon puolesta terveisin rami kinnala.

 4. Leino Kimmo sanoo:

  Tämä on JULKINEN rikosilmoitus ”ihmisoikeustuomari” Päivi Hirvelän toimista EIT:n tuomarina ja miesten ihmisoikeuksien rikkojana !

  27.3. 2008 Päivi Hirvelä yhdessä 2 muun tuomarikollegansa kanssa ”seuloi” pois käsittelystä suoraan Valtakunnasyttäjänvirastoa koskevia asiakirjoja lapsiin ja miehiin kohdisteussa lainsäädännöllisessä ihmisoikeusloukkauksessa ( isyyslakimuutos joka 2002 poisti aviomisten haasteoikeuden eräissä tapauksissa vastoin Suomea ”sitovia” kansainvälisiä määräyksiä ) ilmiselvästi tuomareita koskevien jääviys-säädösten vastaisesti ( koska Valtakunnasyyttäjänvirasto on Hirvelän työpaikka Suomessa on hän selvästi jäävi EIT-virassaan käsittelemään sitä koskevia asikairjoja ). Hän määräsi tuhottavaksi mm. VKSV:oon 9.12. 2005 toimitetun syyteilmoituksen kopion, vaikka asiasta oli jo lähetetty kirjattu pyyntö asiakirjojen siirtämiseksi Kansainväliseen Rikostuomioistuimeen !

  Hirvelä on siis mahdollisesti määrännyt tuhottavaksi kansainvälisen lain mukaan Kansainväliselle Rikostuomioistuimelle kuuluvia asikairjoja; jotka kansainvälisen lain mukaan ovat KOSKEMATTOMIA olivatpa ne ”säilytettävinä” missä tahansa ? Samalla on tuhottu osa Suomen historiaa, eli dokementit siitä, kuinka Tarja Halonen valittiin toiselle kaudelle kansaa harhauttamalla ! Tuo harhautus tapahtui OM Koskisen ”vapaaehtoisen” eron kautta, jolloin kansanedustajilta eli eduksunnalta saatiin salassa muutettua Isyyslakia niin, että kesällä 2005 Leena Luhtanen allekirjoitti Tarja Halosen kanssa asetuksen, jolla aviomiesten haasteoikeus palautettiin ! Jos olisi toimittu Suomen Perustuslain mukaan asia olisi saatettu EOA päätöksen 876/2/05 ”kaltaisena” presidentin- ja ministerinvastuuasiana eduksunnan JULKISEEN käsittelyyn ja isyyslakia ei olisi pidetty jumissa koko Tarja Halosen hallintokautta TIETOISINA siitä, että isyyslaki tulisi muuttaa nykyaikaa vastaavaksi !

  Koska EOA päätöksen kaltainen rikosilmoitus yhä on Porin poliisilaitoksella käsittelemättä oli Tarja Halonen eittämättä myös JÄÄVI allekirjoittamaan nykyisen Italialistyylisen syytesuojan presidentille sisältävän Perustuslain muutoksen HÄNTÄ KOSKEVASTA PYKÄLÄSTÄ AKUUTISSA TILANTEESSA !

  Koska edellämainitulla tavalla Suomessa on toimittu TARJA HALOSEN SUORITTAMA VAALIPETOS MYÖS YHÄ ON KÄSITTELEMÄTTÄ ( epäeeettisin ja osin lainvastaisin keinoin toteutettu äänestäjien harhauttaminen vaaleissa ). Lisäksi Kansainvälisen Rikostuomioistuimen saattaminen toimivallattomaksi käsittelemään tätä vaalipetosta on Suomalaislle veronmaksajille tähän mennessä tullut Ruanda-”oikeudenkäynnin” muodossa maksamaan jo 4 miljoonaa euroa !

  Onkin kysyttävä kuinka moni äänestäjä olisi Tarjaa 2006 äänestänyt jos Eduskunnan ”oikeusasiamies” ei olisi salannut päätöstään 876 2,5 vuotta ja olisi antanut tiedot julkisuuteen ennen vaaleja ! Tämä tapaus todistaa myös, että Suomen ”laillisuutta” valvova järjestelmä on täysin mätä estäessään RIKOSTEN esitutkinnan !

  Nyt rikoksista syyttämisen siis estää Suomen Perustuslain 118 § ! Ja EIT:ssä Päivi Hirvelä estää ihmisoikeusloukattuja saamasta korvauksia lainsäädännöllisten ihmisoikeusloukkausten osalta !

  Mikä on siis se taho joka Euroopassa pystyy tämän julkisen rikosilmoituksen edes käsittelemään ?

  Niin, että tällä mallilla ovat ”ihmisoikeudet” Suomessa ja Euroopassa !

  Olen jo Suomen ”oikeuslaitoksessa” kirjallisesti pyytänyt lainrikkojia maksamaan tekojensa takia mutkistuneiden ”oikeudenkäyntien” kustannukset … Suomen lain mukaan kun tällaisissa tapauksissa kustannukset maksaa ”Oikeusministeriö” … todellisuudessa ”asianajaja” kirjoitti näin: ”Kimmo Leinon tulee maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut, koska Kimmo Leino on valittanut Maistraatin päätöksestä Eduskunnan Oikeusasiamiehelle”…. tässä nimenomaisessa tapauksessa ”Oikeusasiamies” totesi TAHALLISET VIRKAVIRHEET ! Siis virkavirheiden uhrien tulee maksaa asiasta koituvat kustannukset … näin Suomen ”oikeuslaitoksen” 2060-luvulla julkiseksi tulevien asiakirjojen mukaan ! Laillisuuden vaatiminen Suomessa siis on ”laitonta” ?

  Terveisiä YK-”ihmisoikeusvirkaan” ! ”Käsitteletkö” nyt itseäsi koskevat jutut Hirvelän ”tavoin” ?

  Odotan innolla mitä rangaistuksia vielä tulen saamaan lasten ja miesten ihmisoikeuksien ajamisesta Suomessa ?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: