Lausunto sopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi

tammikuu 28, 2010

Miesten tasa-arvo ry:n lausunto (28.01.2010): Sopimusluonnos naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi (Lausuntopyyntö HEL7848-30)

Lausunto

Miesten tasa-arvo ry:n mukaan esitys yleissopimukseksi on miesten (ja lasten) oikeuksien kannalta monella tapaa ongelmallinen. Sopimusehdotus asettaa naiset miehiä arvokkaampaan asemaan, koska naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään sopimuksessa erityisen vakavana asiana. Mielestämme naiset ja miehet tulee asettaa samanarvoisiksi väkivallan uhreina. Väkivallaton kohtelu tulee olla yhtälailla niin miesten kuin naistenkin oikeus. Luonnollisesti oikeusvaltiossa myös rikoksista syytettyjä on jo maamme perustuslain mukaan kohdeltava lain edessä samanarvoisesti syntyperästä, sukupuolesta tms. riippumatta.

Naisten asemaa uhreina korostavaa ns. sukupuolittuneen väkivallan teoriaa ei pitäisi käyttää yksipuolisesti yleissopimuksen perustana, koska se on vain eräs monista väkivallan tutkimuksen paradigmoista. Sukupuolittuneen väkivallan teoria tuottaa ideologisen ennakkoasenteen, joka asettaa miehet jo lähtökohtaisesti huonompaan asemaan.

Miesten tasa-arvo ry. esittääkin, että esitystä ei pidä hyväksyä, eikä po. lainsäädännön perusteita tule rakentaa sukupuolittuneen väkivallan paradigman perustalle.

Mainokset

Kutsu keskustelutilaisuuteen

tammikuu 22, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää perinteiseen tapaa kaikille avoimen keskustelutilaisuuden kuun viimeisenä keskiviikkona. Tilaisuus järjestetään Helsingin rautatieaseman ravintola Elielin kabinetissa 27.1.2010 kello 18.30 alkaen.

Teemana on tasa-arvon toteutuminen huoltajuuskiistoissa. Teemaa lähestytään esimerkkitapauksen kautta, jossa viranomaiskoneisto, oikeuslaitos mukaan lukien, jyräsi isän ja lasten oikeuksien ylitse.

Kaikki yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, ihmisoikeuksien toteutumisesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta kiinnostuneet, tervetuloa mukaan keskustelemaan!