Kutsu keskustelutilaisuuteen

lokakuu 22, 2009

Miesten tasa-arvo ry järjestää avoimen keskustelutilaisuuden Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä keskiviikkona 28.10.2009 kello 18.30. Keskustelutilaisuuden aiheena ovat huoltajuuskiistat, erotilanteet ja etävanhemman asema.

Tervetuloa ideoimaan ja keskustelemaan!

Mainokset

Keskustelutilaisuus aiheesta ”Väkivaltatutkimuksen uusi tilanne”

lokakuu 8, 2009

Miesten tasa-arvo ry. järjestää ma 2.11.2009 klo 18 Pressiklubilla, Helsingin rautatieaseman yläkerrassa kabinetti Pullmanissa keskustelutilaisuuden aiheesta Väkivaltatutkimuksen uusi tilanne.

Kuluvana syksynä julkistettu nuorten rikoskäyttäytymiseen ja uhriutumiseen paneutunut Optulan tutkimus oli vajaan kahden vuoden sisällä jo kolmas tutkimus, joka on asettanut ns. sukupuolitetun väkivallan teorian olettamukset keskustelun ja kysymyksen alaiseksi.

Keskustelijoina ovat; tutkija Venla Salmi, osallistunut vuosi sitten julkistetun Lapsiuhritutkimuksen ja äskettäisen nuorisotutkimuksen tekemiseen; tutkija Aune Flinck, tehnyt Tampereen yliopistossa hoitotieteellistä väkivaltatutkimusta ja tutkinut miesten ja naisten kohtaamaa väkivaltaa; pitkän linjan väkivaltatutkija Juhani Iivari, erikoistunut väkivallan sovitteluun; toimittaja Hannu T. Sepponen, arvioinut kriittisesti suomalaista väkivalta keskustelua mm. Mies vailla tasa-arvoa -kirjassa; Vihreän miesliikkeen puheenjohtaja, tutkija Jukka Relander. Keskustelun juontaa Pasi Malmi, miesten kohtaamasta syrjinnästä väitellyt tutkija. Tilaisuudessa ajankohtaisen puheenvuoron käyttää myös Tanen miesjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Kari Uotila. Miesten tasa-arvo ry:n järjestämä ja Pressiklubin vieraana pidettävä tilaisuus on osa Miesten viikon tapahtumia.

Tiedustelut: Juuso Erno, 040-7549765 miestentasaarvo(at)gmail.com Pasi Malmi, 040-8644305 pasi.malmi(at)netti.fi Hannu T. Sepponen, 044-275 1190 sepponen(at)tamperelainen.org


Lausunto oikeusministeriön läheissuhteissa ja työpaikalla tapahtuvan lievän pahoinpitelyn työryhmämietinnöstä

lokakuu 5, 2009

Läheissuhteissa ja työpaikalla tapahtuvan lievän pahoinpitelyn rangaistavuutta pohtinut työryhmä ehdottaa, että rikoslain 21 luvun 7 ja 16 pykäliä muutettaisiin niin, että määrätyin ehdoin lievä pahoinpitely käsiteltäisiin oikeudessa lain tarkoittamana perusmuotoisena pahoinpitelynä. Tällöin kyseessä olisi samalla virallisen syytteen alainen rikos. Työryhmä toteaa, että ehdotettu muutos on lakiteknisesti uusi ja ainutkertainen ratkaisu. Kyseinen muutos merkitsisi, että tekijän ja uhrin läheinen suhde säädettäisiin erityisperusteeksi pahoinpitelyn tunnusmerkistön soveltamisessa.

Työryhmän toimeksiantoa on edeltänyt toukokuussa 2007 oikeusministerin esittämä pohdiskelu siitä, tulisiko lähinnä tekijän ja uhrin fyysisen voimakkuuden ero ottaa pahoinpitelyjen rangaistusten ankaroittamisperusteeksi. Pohdiskelu ei johtanut toimiin oikeusministeriössä, koska työryhmä katsoi asian ilmeisesti oikeusteoreettisesti hankalaksi.

Aiemmin jo vuonna 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön perheosasto ehdotti naisiin kohdistuvien pahoinpitelyjen rangaistusten koventamista. Oikeusministeriö ja STAKES torjuivat ehdotuksen oikeusjärjestelmäämme ja yksilöiden yhdenveroisuuden periaatteeseen sopimattomana.

Esitetty lakimuutos näyttää lakitekstin tasolla päällisin puolin hyväksyttävältä. Tahdomme kuitenkin tuoda esiin, että myös sellaiset lait ja viranomaismenettelyt, jotka näyttävät päällisin puolin rationaalisilta, neutraaleilta ja hyväksyttäviltä, saattavat olla epäsuoraa sukupuolisyrjintää, mikäli ne tosiasiallisesti saattavat toisen sukupuolen toista huonompaan asemaan (Tasa-arvolaki, 7 §). Lue yhdistyksen lausunto oikeusministeriön työryhmämietinnöstä kokonaisuudessaan.