Miesten tasa-arvo -yhdistyksen pj Juuso Erno radiossa

maaliskuu 26, 2009

YleX Mielipidevanki: Perjantai 27.3. klo 11.20, kuunneltavissa netistä

Mies maksaa laskun

Mainokset

Miesten tasa-arvo -yhdistyksen lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

maaliskuu 21, 2009

Miesten tasa-arvo -yhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua mielipiteensä valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Lausunnossamme haluamme tuoda esille muutamia miesten ja poikien asemaan liittyviä, tosiasiallisen ihmisoikeuden toteutumisen kannalta tärkeitä tai lisätutkimusta kaipaavia tietoja. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.


Miehet haluavat paikkansa tasa-arvotyössä

maaliskuu 14, 2009

Yle radio 1 Kaapin paikka: Keskiviikko 18.3. klo 12.15-12.35, toinen lähetys lauantaina 21.3. klo 17.40

Miesten oikeuksia puolustavat miehet ovat kärsineet siitä, että naisjärjestöjen rinnalla ei ole ollut miesjärjestöä. Tätä puutetta on käytetty lyömäaseena. ”Miksi ette järjestäydy ja tee itse jotakin miesten eteen?” Vastaperustettu Miesten tasa-arvoyhdistys tahtoo nostaa miesliikkeen tasavahvaksi vaikuttajaksi feministilinnakkeen rinnalle.

”Etujärjestöillä on oikeus olla itsekkäitä. Naisjärjestöillä on oikeus priorisoida naisten asioita. Samalla tavalla miehillä on oltava mahdollisuus puolustaa miehiä. Me tarvitsemme molempia”, sanoo Pasi Malmi.

Mihin asioihin yhdistys aikoo kohdistaa muutospaineita? Millaista tasa-arvokeskustelua miehet tahtovat herätellä? Kaapin paikkaa hakevat Miesten tasa-arvoyhdistyksen puheenjohtaja Juuso Erno ja varapuheenjohtaja Pasi Malmi. Toimittaja on Eve Mantu.

Juuso Erno ja Pasi Malmi Kaapin paikka -ohjelmassa

Juuso Erno ja Pasi Malmi Kaapin paikka -ohjelmassa

.


Ehdotamme yleistä kansalaispalvelusta miesten asevelvollisuuden tilalle

maaliskuu 4, 2009

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) teettämä tuore kysely osoittaa (linkki, kuva 34), että 42 % suomalaisista (44% miehistä ja 39% naisista) tukee siirtymistä nykyisestä vain miehiä koskevasta yleisestä asevelvollisuudesta molempia sukupuolia velvoittavaan yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna.

Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva yhdenvertaisuus lain edessä ei toteudu vain miehille pakollisessa asevelvollisuudessa, sillä hyväksyttävää perustetta sukupuolten eriarvoiselle kohtelulle ei ole esitetty. Kokemukset naisten asevelvollisuudesta myös osoittavat, että kyky osallistua aseelliseen maanpuolustukseen tai siviilipalvelukseen eivät ole sukupuolesta kiinni.

Jotta perustuslaissa säädetyt oikeudet ja velvollisuudet voisivat toteutua niin miesten kuin naistenkin kohdalla, miehiin kohdistuva syrjintä on lopetettava ja maanpuolustusjärjestelmä on muutettava tasa-arvoiseksi. Ehdotammekin yleistä kansalaispalvelusta miesten asevelvollisuuden tilalle.