Miesten tasa-arvo -yhdistyksen lausunto sukupuolentutkimuksen kehittämiseksi

helmikuu 20, 2009

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) vaatii naistutkimuksen rahoituksen varmistusta yliopistouudistuksessa tasa-arvotiedon tuotannon turvaamiseksi (linkki). Idea tasa-arvotutkimuksen aseman varmistamisesta on hyvä, mutta huomautamme, että miesten tasa-arvo-ongelmien tutkimukselle ei ole osoitettu juuri mitään resursseja. Mielestämme pelkkä naistutkimuksen aseman varmistaminen ei riitä tasapuolisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tällä hetkellä tasa-arvotutkimus kuuluu naistutkimuksen alaisuuteen, mikä sitoo tutkimuksen kysymyksenasetteluja. Naistutkimus tarkastelee maailmaa naisten näkökulmasta, mikä jättää miesten tasa-arvo-ongelmat tarkastelun ulkopuolelle. Vain naisten tasa-arvo-ongelmia tarkasteleva tutkimus tuottaakin yksipuolisen kuvan tasa-arvotarpeista.

Miesten tasa-arvo -yhdistys esittää, että naistutkimus muutetaan sukupuolentutkimukseksi, jonka sisällä olisi mahdollista tehdä myös miesnäkökulmaista tutkimusta, joka ei ole sitoutunut feministisen teorian asettamiin lähtökohtiin. Uuden sukupuolentutkimuksen piiriin kuuluisi sekä mies- että naisnäkökulmainen sukupuolentutkimus ja tasa-arvotutkimus.

Mielestämme oikeudenmukainen tasa-arvopolitiikka voidaan rakentaa vain tasapuolisen tiedontuotannon varaan.

Mainokset

Tasa-arvokeskustelua radiossa

helmikuu 18, 2009

Markku Heikkisen radio-ohjelmassa ”Syrjitäänhän miehiäkin!” (kuunneltavissa netissä) tasa-arvosta keskustelemaan asettuu joukko tasa-arvoväkeä, johon kuuluvat tutkijatohtori Johanna Valenius, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ja hallintotieteiden lisensiaatti Pasi Malmi, joka toimii myös Miesten tasa-arvo -yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana.


Väitöskirja miehiin kohdistuvasta syrjinnästä

helmikuu 2, 2009

6.2.2009 HTL Pasi Malmin väitös Lapin yliopistossa klo 12:00 aiheesta Miehiin kohdistuva sukupuolisyrjintä modernin hyvinvointivaltion kontekstissa.

kopio-imgp6612_2_12

Väitöskirjassa esitellään meemiteoriaan, hallintotieteeseen ja naistutkimukseen perustuva yleinen teoria sukupuolisyrjinnästä. Sen jälkeen teoriaa verrataan tasa-arvovaltuutetun toimistolle vuosina 1997-2004 tehtyihin 800 valitukseen. Empiiriset havainnot tukevat teoriasta johdettuja päätelmiä, joiden mukaan naisvaltaisissa organisaatioissa ja organisaatioklustereissa sukupuolisyrjintä kohdistuu lähinnä miespuolisiin työntekijöihin ja asiakkaisiin.