Sivut muuttavat ja uudistuvat

5 lokakuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry uudistaa www-sivustoaan. Tästä lähtien yhdistyksen ajankohtaiset asiat, tiedotteet ja lausunnot, löytyvät osoitteesta http://www.miestentasa-arvo.fi/kannanotot/ Käy tutustumassa! ”


Kutsu syyskuun avoimeen keskustelutilaisuuteen

27 syyskuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää syyskuun avoimen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 29.9.2010 Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä kello 18.30 alkaen. Luvassa mm. yhdistyksen vaalikoneeseen liittyvää ideointia.

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa mukaan!


Kutsu heinäkuun avoimeen keskustelutilaisuuteen

23 heinäkuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää heinäkuun avoimen keskustelutilaisuuden maanantaina 26.7.2010 Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä kello 18.30 alkaen.

Tervetuloa mukaan!


Kutsu keskustelutilaisuuteen

22 kesäkuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden Helsingin rautatieaseman ravintola Elielissä keskiviikkona 23.6.2010 kello 18.30. Aiheina tällä kerralla mm. palkkatasa-arvoseminaari, miesten huomioiminen puolueiden tasa-arvokannanotoissa sekä eduskuntavaalit 2011.

Tervetuloa ideoimaan ja keskustelemaan!


Lausunto eduskunnalle tasa-arvolain toimivuudesta

27 huhtikuun, 2010

Tasa-arvolakiin sisältyy vakavia ongelmia, jotka edistävät miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää. Vakavimpana ongelmana on se, että lain tavoite on epäselvästi määritelty. Tämä on johtanut siihen, että tasa-arvolain ja samalla koko Suomen tasa-arvopolitiikan tosiasiallinen tavoite on määritelty STM:n tasa-arvoyksikön sekä tasa-arvovaltuutetun toimesta.

Koska tasa-arvolain ja tasa-arvopolitiikan tavoitteen määrittely on jätetty virkamiesten tehtäväksi, on tämä johtanut toisinaan mielivaltaisiin ja miehiä syrjiviin tulkintoihin viranomaistoiminnassa. Miesten tasa-arvo ry pyytää eduskuntaa vakavasti perehtymään nykyisen tasa-arvolain ongelmiin sekä niihin ratkaisuehdotuksiin, joita yhdistyksemme tässä lausunnossa esittää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä


Miesten tasa-arvo ry:n vuosikokous 2010

21 huhtikuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry:n järjestää yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen perjantaina 23. huhtikuuta klo 18.00.

Paikka: Helsingin rautatieaseman ravintola Elielin kabinetti.

Kokouksessa käsitellään säännönmukaiset vuosikokousasiat sekä keskustellaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Yhdistyksen organisaation kehittäminen, tehokkaan julkisuusstrategian luominen ja miesjärjestöjen välisen yhteistyön lisääminen ovat myös esillä.

Edellistä vuotta koskeva toimintakertomus lähetetään jäsenille sähköpostitse ennen kokousta.

Tervetuloa!


Lausunto palkkatasa-arvosta

7 huhtikuun, 2010

Miesten tasa-arvo ry:n mielestä palkkatasa-arvon mittaaminen naisten ja miesten kokonaisansioita toisiinsa vertailemalla on harhaanjohtavaa, koska kokonaisansioiden vertailu jättää palkkaeron syynä olevat taustatekijät huomiotta. Täysin samasta työstä tulee toki maksaa sama palkka.

Pauli Sumasen tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen palkkaero johtuu yksinkertaisesti siitä, että miehet tekevät enemmän työtunteja kuin naiset. Ei ole epätasa-arvoista maksaa suuremmasta työmäärästä miehille enemmän.

Useat tutkimukset osoittavat, että miehet valitsevat mieluummin korkeasti palkattuja kuin mukavia töitä, kun taas naiset arvostavat enemmän työn mukavuutta. Naisilla on toki oikeus valita mieleisiään töitä. Ei ole kuitenkaan epätasa-arvoista maksaa vaarallisista ja epämukavista töistä miehille enemmän.

Vanha hokema ”naisen euro on 80 senttiä” joutaa joka tapauksessa roskakoriin, koska se antaa virheellisen kuvan sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta.

Lukemista

Pauli Sumanen: ”Hyvinvointimme nojaa miesten uutteruuteen”
Taloussanomat: Miehet painavat töitä niska limassa – naiset eivät
Henry Laasanen: Palkkatasa-arvo on harhaanjohtava käsite
Gender Wage Differentials and the Occupational Injury Risk: Evidence from Germany and the US
An Analysis of Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women
New research shows discrimination is not causing the gender pay gap
Warren Farrell: Why men earn more than women